زمان ارسال گواهینامه های کاربران غیر حضوری

به اطلاع پژوهشگران محترم می رساند ، گواهینامه شرکت کنندگانی که به صورت غیر حضوری ثبت نام کرده اند ، در تاریخ 10 تیرماه از طریق پست پیشتاز ارسال خواهد شد.