امکان چاپ مقالات در مجلات ISC

به اطلاع کلیه پژوهشگران عزیز می رساند به پاس قدر دانی از زحمات شما عزیزان ، امکان چاپ مقالات در مجلات مورد تایید وزرات علوم ISCفراهم آمده که پژوهشگران عزیز می توانند پس از تایید مقالات خود از طرف کمیته داوران ، در صورت تمایل مقالات خود را به مرحله چاپ برسانند. تعرفه های مجلات به زودی اعلام خواهدشد.